Aquest AVÍS LEGAL regula els drets i les obligacions d’acampiquipugui.com i dels usuaris, en relació amb l’accés, la navegació i la utilització d’aquesta web sense perjudici que acampiquipugui.com es reservi el dret a modificar-ne, sense avís previ, el contingut , sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en aquest Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

Acampiquipugui.com podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Informació personal i fiscal del responsable de la web

Identitat del responsable: Jordi Ferré Gicquel
Nom comercial: acampiquipugui.com
NIF: 40301230D
Adreça: C/Pompeu Fabra,1, 17320, Tossa de Mar, Girona, España
Correu electrònic: info@acampiquipugui.com

Forma d’ingressos

Acampiquipugui.com obté ingressos per:
Lloguer de material d’acampada

Característiques dels béns o serveis

Lloguer de material d’acampada:

Els lloguers són un servei ofert per acampiquipugui.com a través de la url https://acampiquipugui.com
A través del formulari o del correu electrònic el client sol·licita un pressupost que es valora en funció del material i el període que sol·licita. El contracte es dóna per formalitzat quan el client accepta les condicions i realitza el pagament.

Preus

Lloguer de material d’acampada:

El preu net dels lloguers és un valor variable segons el nombre de dies i material. Aquest valor es pot consultar a https://acampiquipugui.com
Aquest preu inclou l’IVA i totes les taxes bancàries o de passarel·les de pagament utilitzades.

Devolucions i desistiment

Lloguer de material d’acampada:
Es podrà desistir del lloguer en els terminis indicats a la pàgina “condicions del lloguer” que són:
Més de 7 dies, us tornem el 100%
De 2 a 7 dies, us tornem el 50%
D’1 a 2 dies; us tornem el 30%
Menys de 24 hores, no s’admet cancel·lació
En cas d’efectuar el dret a desistiment, l’usuari contractant haurà de fer-se càrrec del pagament de les comissions bancàries o de les plataformes de pagament per la transacció de devolució.
El cost de devolució es limita a les comissions bancàries perquè no es tracta d’un producte físic.
Els diners es reintegraran pel mateix mitjà que hagi estat utilitzat en el procés de contractació.
Pèrdua de desistiment: Si es sol·licita en un termini inferior a 24 hores.

Procediments de pagament

A acampiquipugui.com es poden fer pagaments a través transferència i paypal. També s’accepta efectiu en cas que un client sense reserva sol·liciti directament el material al nostre local i hi hagi disponibilitat.
Els dipòsits (fiances) s’han d’aportar en efectiu ja que tot (o en part) serà retornat al client sense que aquest procés comporti despeses financeres a cap de les dues parts.

Paypal:

Per a pagaments a través de paypal es regeixen a través de la companyia PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. que alhora forma part de PayPal Inc. i que està ubicada a Califòrnia, EUA.

Les comissions bancàries de la passarel·la estan incloses al preu, qualsevol cobrament extra no serà responsabilitat de acampiquipugui.com.

Procediment d’entrega del servei

Lloguer de material d’acampada:

El material es lliurarà al client al nostre local.
Es demanarà al client el número de reserva que se li haurà facilitat després del pagament del lloguer.
El client té dret a una revisió completa si ho desitja.
En cas de recollir-lo una tercera persona es demanarà una autorització que el client haurà d’enviar des d’una adreça de correu electrònic o telèfon que coincideixi amb les comunicacions anteriors.

Llengua o llengües en les quals es formalitza el contracte

Tota comunicació comercial amb acampiquipugui.com podrà fer-se en català, espanyol, francès i anglès, no obstant, en cas de dubtes o discrepància sobre traduccions del contingut del web prevaldran les versions en espanyol i català. Qualsevol ambigüitat s’haurà d’aclarir per poder considerar-se vàlida.

Assistència tècnica, postvenda i garantia

Lloguer de material d’acampada:

No inclou cap servei d’assistència postvenda o garantia. El client pot revisar el material quan se li lliura.

No ens fem responsables de cap dany, mal funcionament o ús inadequat de l’equip que pugui provocar lesions, danys personals, mort i/o pèrdues. Tampoc ens fem responsables dels perjudicis que pugui comportar al client o a terceres persones el fet d’acampar en zones no autoritzades.

Durada del contracte

Lloguer de material d’acampada:

El contracte comença a partir del moment en què acampiquipugui.com rep el pagament del client i acaba quan, un cop revisat el material, es torna el dipòsit (fiança) al client

Condicions d’ús d’aquesta web

1. Si navegueu per aquesta web accepteu tàcitament els termes d’ús i els termes de privadesa, així com declareu haver llegit l’avís legal.
2. Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir serveis tercers aliens a aquesta web.
3. Queda expressament prohibida la còpia o la transcripció completa o parcial de qualsevol text d’aquesta web per a qualsevol ús. Els textos d’aquesta web estan fets només per ser llegits, abstingueu-vos d’usar-los per a qualsevol altre fi.
4. Queda expressament prohibida la còpia o la descàrrega de les imatges d’aquesta web.
5. No es permet el hotlinking de les imatges d’aquesta web.

En cas d’incompliment d’aquestes condicions, ens podem veure obligats a prendre les mesures legals oportunes.